Se et udvalg af haveplaner

Havearkitekt Fyn har designet haver siden år 2000

 

Haveplaner

Parecelhus mindre by

Grund: 1500 m²
Have: 885 m²
Beboer ønsker: 
Terrasse med mulighed for mange krukkeplanter og lille havedam/bassin.
Have med plads til roser, rhododendron, frugttræer, japansk inspireret bed med kønne marksten, frugttræer, køkkenhave og drivhus.

Landsbyhus

Grund: 2830 m²
Gårhave: 2160 m²
Beboer ønsker: 
Beboer ønsker: Terrasse med staudebed i en opholdshave med læ fra busketter med plads til blomstrende buske og stauder, køkkenhave med fastebede og frugthave. Placering af flagstang.

Ny villa på stor grund

Grund:4800
Have: 4050 m²
Beboer ønsker: Gang- og terrassearealer med omgivende beplantning i stramme former. Plæne med plads til leg, frugttræer og sibiriskbirkeskov, tillige med busketter med specielle træer og buske mellem smukke sten. Yderarealer med langt græs og læbeplantninger.

Lille have ved stuelejlighed

Have: 95 m²
Beboer ønsker: 
Beboer ønsker: Have bestående af flere opholds terrasser placeret i bede og ingen græs. Storårsvariation i træer, buske, stauder og den skal være let at passe.

Gårdhave ved ejendom på landet

Grund: 6300 m²
Gårhave: 215 m²
Beboer ønsker: En del af gårdspladsen omdannet til en gårdhave med opholdsterrasse, kønne, let passelige bede og adgang til hoveddør.
Enkel forhave med blomstrende buske og kundeadgang til kontor.

Havebesøg

Ideskitse

Haveplan

Havearkitekt Fyn tegner haveplaner, indretter uderum og rådgiver om planter

Et havebesøg – hvad er det!

Besøget udspringer i en havegennemgang som kan udmønte sig i en ideskitse eller en haveplan.

Havegennemgangen er en spadseretur i have og omgivelser, hvorved der tages stilling til tilstanden af eksisterende beplantninger og brugen af haven, og der diskuteres, hvilke muligheder haven rummer.

Der kan tages stilling til mindre planmæssige ændringer og gives forslag til bevarelse af beplantninger og evt. nye.

En havegennemgang varer ca. 2 timer, og du tager selv noter.

 

Haveplan

Haveplanen er en gennemtegning af ideskitsen på tegnestue, hvor der tages stilling til de forskellige plantearter og evt. belægningsstyper.

Med haveplanen følger en planteliste med antal styk af hver plante og en beskrivelse af planens indhold.

En haveplan med beskrivelse og planteliste tager fra 8-20 timer.

 

Hvordan får du havebesøg?

Du kontakter mig, og vi aftaler et havebesøg. Tidspunktet på året er underordnet. Alle, som ønsker indflydelse på det endelige haveresultat, er velkomne til at deltage.

Den endelige haveplan bygger på dine/jeres haveønsker. Derfor er det vigtigt, at du inden mødet har taget stilling til, hvad din have skal kunne og hvad den skal indeholde. Nedskriv ønskerne sammen med evt. plantepræferencer. Du skal også foretage en opmåling (målestoksforhold 1:100) af haven, som den ser ud i dag – den skal ligge klar ved besøget. Så har vi noget at arbejde ud fra.