Se priser

Fra havedrøm til drømmehave

Priser

Havebesøg af 2 timer: 1600 kr. + kørsel (tur/retur) 4,50 kr. pr. km.

Ideskitse bestående af: havebesøg + kørsel + ideskitse på tegnestue -tidsforbruget på tegnestuen afhænger af ideskitsens detaljeringsgrad og ”havens” grundstørrelse.

Haveplan bestående af: havebesøg + kørsel + ideskitse på tegnestue + planteliste –
tidsforbruget på tegnestuen afhænger af ideskitsens detaljeringsgrad og ”havens”
grundstørrelse og plantelistens antal plantearter.

Arbejde på tegnestuen koster 700 kr. pr. time.
Hvis de indre farvande skal passeres, betales billetten af kunden. Der regnes med
påbegyndte halve timer. Alle beløb er inklusive moms.